WO3ST

Zelf ontdekkend leren

De wereld wordt steeds complexer. Onze kinderen groeien op in een nieuwe tijd. We kunnen ze alleen voorbereiden op een snel veranderende maatschappij. Vaardigheden zoals: presenteren, samenwerken, filteren op bruikbaarheid en vergaren van kennis worden nu en in de toekomst steeds belangrijker. Naast het klassieke leren is het belangrijk voor kinderen om inzicht te krijgen in de samenleving. Dit willen we bereiken door interesse te creëren en leerlingen te prikkelen met een boeiende omgeving waar veel ruimte is voor zelf ontdekkend leren. De leerling van basisschool de Keerkring maakt keuzes in het eigen leerproces en is in steeds grotere mate verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. Onze leerlingen moeten zich oriënteren op de wereld en geïnspireerd worden. De samenhang met wereldoriëntatie en taal is enorm belangrijk voor de taal/woordenschatontwikkeling. Woorden en taal krijgen meer betekenis. De (sociale) vaardigheden worden ontwikkeld en een onderzoekende houding gestimuleerd. Met een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 borgen we de ontwikkeling van deze vaardigheden en de zelfstandigheid van leerlingen.

Het vak WO3ST staat voor WereldOriëntatie, onderzoekend leren (3) en STaal. In de ochtend gebruiken we de methode Staal voor taal- en spellingonderwijs. De middagen staan in het teken van wereldoriëntatie. De thema’s van Staal zijn leidend. De vakken mens & maatschappij, aardrijkskunde, natuur, geschiedenis, techniek en digitale vaardigheden zijn met deze thema’s verwerkt in een leerlijn. In deze leerlijn werken de leerlingen aan vaardigheden en kennisdoelen. De inhoud is afgestemd op de kerndoelen van het SLO. Om een onderzoekende houding te stimuleren volgen we de stappen van de cyclus van onderzoekend leren. Hiervoor hebben we een stappenplan samengesteld dat elk thema wordt doorlopen.

Tijdens de eerste stap, nieuwsgierig worden, prikkelen we de leerlingen en ouders met een raadsel om alvast na te denken over het onderwerp. Hiervoor gebruiken we o.a. de methodiek 'Grej of the day'. Daarna wordt in de volgende les het onderwerp onthuld en kijken we of de leerlingen dit hebben geraden. Zo hopen we dat er al voorkennis is ontstaan over het onderwerp. Stap 2 staat in het teken van informatie verkrijgen. Aan de hand van échte lessen en opdrachten wordt een stukje basiskennis overbracht. Dit hebben de leerlingen nodig om te begrijpen wat de samenhang en rode draad is van het onderwerp. Naderhand gaan ze in de stappen 3 t/m 5 hun eigen onderzoeksplan opstellen. Leerlingen bepalen aan de hand van het onderwerp en vragen wat ze willen onderzoeken. Interesse speelt hierin een belangrijke rol, wat wil je te weten komen? De onderzoeksresultaten worden uiteindelijk samengebracht in een product. Dit kan vanalles zijn zoals te zien is in de mindmap. Vanaf stap 6 zullen alle producten worden gepresenteerd. Ook dit kan op verschillende manieren worden ingevuld. De laatste stap is het terugkijken, waarbij de leerlingen naar elkaars product en proces kijken. Hier hoort ook een beoordeling bij.