Meer- (hoog)begaafdheid

Extra begeleiding voor uw kind

Meer- en (hoog)begaafdheid

Als school zijn wij in ontwikkeling om leerlingen die binnen een begaafdheidsprofiel passen beter te kunnen signaleren en monitoren. We gebruiken sinds schooljaar 2023-2024 het DHH (digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid) DHH-PO – Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid. Aan de hand van dit signaleringsinstrument kunnen wij leerlingen die eigenschappen van meer- of (hoog)begaafdheid tonen tijdig signaleren. Gedurende het schoolplan 2024-2028 gaan we het onderwijsaanbod voor deze leerlingen opnieuw vormgeven en inrichten, zodat we ook aan deze onderwijsbehoeften kunnen voldoen.

Vul hier uw eigen inhoud in.