Brede school

Brede school in Cadier en Keer

Doordat de basisschool De Keerkring, de peuterspeelzaal Pinokkio en het Kindercentrum Mergelland op één locatie zijn gehuisvest, ontstaat een zogenaamde “brede” school in Cadier en Keer. In een brede school worden voorzieningen voor onderwijs en welzijn voor kinderen van nul tot twaalf jaar geclusterd. De bibliotheek Heuvelland heeft een steunpunt voor kinderen op school ingericht. Om de week kunnen de kinderen uit de onderbouw en bovenbouw boeken ruilen. Ook is er een “hoeskamer” voor ouderen in ons gebouw.

Het dagverblijf en de buitenschoolse opvang zijn geopend van 07.45 uur tot 18.00 uur op alle werkdagen gedurende het hele jaar, uitgezonderd feestdagen. De buitenschoolse opvang is extra geopend als er geen school is (voor de onderbouw dus ook op de vrijdagmiddagen en op studiedagen voor de hele school). Als u meer wilt weten of eens een kijkje wilt nemen in het kindercentrum dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Richard Scholtens via Spelenderwijs.

Kindcentrum Mergelland

Het adres van Kindercentrum Mergelland is:
Groenstraat 17 A
6267 EM | Cadier en Keer
Telefoon: 043 407 3408