Creatiemiddag

Samen een product ontwerpen

Gedurende twee blokken (november en maart) van elk vier vrijdagmiddagen werken we in de vorm van creatiemiddag. De groepen 5-8 worden dan door elkaar gemixt en de kinderen krijgen onder leiding van een docent of een specialist de opdracht samen aan de slag te gaan met het ontwerpen van een product. Tijdens het werken aan dit product wordt er uitgebreid stilgestaan bij het proces. Aan het einde van elk blok houden de kinderen een presentatie voor ouders, familie en iedereen die geïnteresseerd is. De blokken en presentatiemomenten zijn ingepland op de schoolkalender.

Kinderen leren zo:

  • Samen te werken met verschillende leeftijden en verschillende denkniveaus
  • Mede-eigenaar worden van hun leerproces door het maken van keuzes voor de modules
  • Werken aan een creatieve opdracht
  • Hun eigen werk plannen en organiseren (time-management), in staat te zijn opdrachten af te maken (doorzetten en motivatie) en verschillende informatiebronnen te kunnen raadplegen; leren daar de essentie er uit te halen en deze stof zich eigen te maken
  • Een presentatie te verzorgen
  • Hun eigen leerstijl te leren kennen
  • Kinderen krijgen van de leerkracht (en klasgenoten) feedback op hun vakoverstijgende vaardigheden die ze gebruiken bij het maken van een product.

Enkele voorbeelden

Het maken van een krant, leren filosoferen, schilderen, hockey, fotografie, handlettering, papier maché, techniek, dans, ontwerpen, EHBO, film, kunst, poëzie, golf, boekbinden, origami, lego, coderen, schaken, muziek, escape rooms, timmeren enzovoorts!!