Engels

De Engelse taal ontdekken

Op basisschool de Keerkring geven wij Engels in alle groepen. Wij zijn van mening dat het leren van een andere taal bijdraagt aan de taalontwikkeling van onze leerlingen. Het leren van Engels, de belangrijkste taal van de wereld, is goed voor de ontwikkeling en belangrijk ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.In de groepen 1 t/m 4 maken de leerlingen spelenderwijs kennis met de Engelse taal. Aan de hand van spelletjes, liedjes en woordkaartjes leren de jongste kinderen een mooie basis te leggen. Daarbij wordt de digibordsoftware van de methode 'Join in' ingezet. In de hogere groepen is er steeds meer aandacht voor speaking, writing en listening. Ook hierbij maken we gebruik van de nieuwe methode 'Join in' die we vanaf schooljaar 2024-2025 in gebruik zullen nemen in alle groepen.


In de groep 7 en 8 bieden wij versterkt Engels aan. Dit is een extra uur Engels waarin aansluitend op de reguliere methode meer diepgang wordt aangeboden. Er wordt in deze lestijd ook aandacht besteed aan de grammatica van de Engelse taal.

Leerlingen in groep 7 en 8 kunnen aan het einde van elk schooljaar kiezen voor een extra examen in de Engelse taal. Dit doen wij in samenwerking met Anglia. Ouders ontvangen de mogelijkheid om hun kind in te schrijven voor het Anglia examen. Deze kunnen op meerdere niveaus worden afgesloten met een erkend certificaat. Mochten leerlingen bij de overstap naar het voortgezet onderwijs kiezen voor tweetalig onderwijs, kan het Anglia certificaat een meerwaarde zijn.