Ziek melden

U heeft de mogelijkheid om uw kind of kinderen af te melden via de app van Parro. Met name ziekmeldingen en/of een bezoek brengen aan de dokter of tandarts hebben wij als reden opgenomen.
Indien u extra verlof wilt dient u een verlofformulier in te vullen en bij de directie af te geven. Deze formulieren vindt u op onze website bij de .

Mocht u toch de behoefte hebben om even een leerkracht te spreken of telefonisch een ziekmelding te doen, dan kunt u nog altijd contact opnemen via onderstaand telefoonnummer.

Telefoonnummer: 043 407 1283