Oudervereniging

Inleiding

Ouders zijn graag betrokken bij de school van hun kinderen. Één van de manieren waarop dit kan is door deel te nemen aan de oudervereniging. De oudervereniging (OV) van een school helpt de leerkrachten bij het organiseren van diverse activiteiten.

Activiteiten

De oudervereniging organiseert samen met het team, en waar nodig met de hulp van andere ouders, activiteiten waarvoor de school geen budget heeft maar bepalend zijn voor de goede onderlinge sfeer of voor ontspanning zorgen. Dit kunnen (feestelijke) activiteiten zijn zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen of culturele evenementen zoals een museumbezoek of een bijdrage aan de kinderboekenweek. Daarnaast coördineert de OV de schoolfotograaf en organiseert en betaalt de OV het schoolreisje.

Het budget

Het budget van de OV wordt gevormd door de vrijwillige ouderbijdrage. De Algemene Ledenvergadering van het huidige schooljaar 2023-2024 is op 9 oktober jl. gehouden. Tijdens deze ALV is de ouderbijdrage voor het schooljaar 2023-2024 vastgesteld op €37,50 per kind bij betaling per automatische incasso en €42,50 bij overschrijving. Klik hier voor het machtigingsformulier van de automatische incasso.

Hier kunt u het jaarverslag van de Oudervereniging van het schooljaar 2022-2023 downloaden. De financiële gegevens van het vorige schooljaar én de begroting van het huidige schooljaar vindt u tevens in het verslag.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt hebben over de OV en haar activiteiten kunt u hieronder het draaiboek en het reglement downloaden, alsmede de poster van de OV waarop de zittende leden zijn weergegeven. Uiteraard kunt u ook contact opnemen via de de secretaris Anneriet Florack (annerietflorack@gmail.com).

Documenten