Onze visie

De Keerkring maakt nieuwsgierig en wereldwijs!

In het Limburgse Heuvelland staat Basisschool de Keerkring als een wegwijzer voor onderwijskwaliteit en gemeenschapszin. Gelegen in het dorp Cadier en Keer, fungeert onze school als het “middelpunt” waar diverse stakeholders en kindpartners samenkomen in een gedeelde visie op educatie en ontwikkeling. We omarmen de unieke symbiose tussen dorpscultuur en stadscultuur. Ons ruime gebouw biedt een dynamische leeromgeving die gericht is op het stimuleren van creativiteit, kritisch denken en samenwerking. Het is een plek waar traditie hand in hand gaat met vooruitgang, waar de leerlingen worden aangemoedigd om hun horizon te verbreden en hun potentieel te ontdekken.

De groene speelplaats vormt het natuurlijke verlengstuk van ons onderwijs, waar kinderen niet alleen kunnen spelen en ontdekken, maar ook kunnen leren over respect voor de natuur en duurzaamheid. Basisschool de Keerkring is meer dan alleen een school; het is een levendige gemeenschap waarin leerlingen, ouders en leerkrachten samenwerken aan een toekomst vol mogelijkheden en groei.

Het is onze ambitie een school in de regio te zijn waar je niet omheen kunt. We onderscheiden ons in onze aanpak én in onze invulling van het onderwijs aan onze leerlingen.De wereld wordt steeds complexer. Onze kinderen groeien op in een nieuwe tijd. We zien het als onze taak om ze voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij. Vaardigheden zoals: presenteren, samenwerken, informatie filteren op bruikbaarheid en het vergaren van kennis worden nu en in de toekomst steeds belangrijker.We werken zoveel mogelijk vanuit eigen mogelijkheden en talenten. Dat vraagt om een rijk aanbod dat past bij de huidige tijd. We hebben daarom een eigen thematische methodiek ontwikkeld, “WO3ST”. De W staat voor Wereldoriëntatie, de O voor onderzoekend leren, de ST voor Staal (onze taalmethode) en de 3 voor een combinatie van deze drie vakgebieden. Onze leerlingen maken vooral tijdens deze lessen keuzes in het eigen leerproces en zijn in steeds grotere mate verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling.

Het stimuleren van zelfstandigheid, samenwerking en onderzoekend leren staat centraal. Leerlingen worden aangemoedigd om nieuwsgierig te zijn en zelf op ontdekking te gaan.Iedere leerling beschikt over een persoonlijk device en heeft toegang tot een schat aan digitale bronnen, leer- en toetsmaterialen. De leertuin op de bovenverdieping, de lege klaslokalen en de aula worden veelvuldig ingezet om buiten de klas te leren en te werken.

Wij staan voor het vormen van betrokken en verantwoordelijke burgers. We creëren een omgeving waar ruimte is voor verschillende culturen en diversiteit, en waar elk kind wordt aangemoedigd om zijn of haar eigen stem te laten horen. Kinderen worden actief betrokken bijvoorbeeld door de kinderraad en kindgesprekken.

Onze focus ligt op een solide basis voor elk kind, waarbij de nadruk ligt op kwalitatief hoogstaand onderwijs en een veilige en ondersteunende leeromgeving. Centraal staan instructiemomenten die afgestemd zijn op verschillende niveaus binnen de groep. We erkennen dat elk kind uniek is en daarom bieden we een gevarieerd en uitdagend curriculum dat aansluit bij de verschillende leerniveaus en leerstijlen binnen ons onderwijs. Door het hebben van hoge verwachtingen dagen we onze leerlingen uit om hun grenzen te verleggen. We scheppen een veilige cultuur van zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en positieve motivatie, waarin fouten maken wordt gezien als een kans om te leren en te groeien.

Onze leerkrachten zijn meer dan alleen docenten; ze zijn inspirators, luisteraars, helpers en nieuwsgierige ontdekkers. Met een open blik en een samenwerkingsgerichte aanpak volgen ze de ontwikkeling van elk kind op de voet, motiveren ze en dagen ze uit door het stellen van vragen en het aanmoedigen van onderzoekend leren. Onze leerkrachten zijn de drijvende kracht achter de groei en het succes van onze leerlingen.

We geloven in een nauwe samenwerking tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. We zien ouders als waardevolle partners in het onderwijsproces en moedigen een open communicatie en actieve betrokkenheid aan.

We zien Engels als belangrijke wereldtaal in een steeds meer globaliserende samenleving. We integreren Engels in alle groepen in ons lesprogramma, waardoor leerlingen worden aangemoedigd om zich zelfverzekerd uit te drukken en te communiceren in deze internationale taal. We moedigen leerlingen aan om hun talenten te ontdekken en keuzes te maken die passen bij hun interesses en capaciteiten. We bieden een rijk en gevarieerd curriculum waarin ruimte is voor creativiteit, ontdekking en persoonlijke groei.

De Keerkring: Waar Nieuwsgierigheid Ontwaakt en Wereldwijsheid Bloeit!