Groepen

Op basisschool De Keerkring zijn er 8 groepen. Op onze school werken we met de methode: PAD (Plan Alternatieve Denkstrategieën). Dit is een preventief schoolprogramma met behulp waarvan leerkrachten kinderen kunnen stimuleren en begeleiden bij het emotionele bewustwordingsproces en bij het ontwikkelen van zelfcontrole.

Bovendien worden aan het kind strategieën aangereikt waarmee het sociale probleemsituaties kan oplossen. Het leerplan bestaat uit hiërarchisch opgebouwde lessen rond thema’s als zelfbeeld, zelfcontrole, gevoelens en probleemoplossen. Deze lessen worden twee keer per week gegeven. Daarnaast zijn er natuurlijk dagelijks momenten waarop leerlingen vaardigheden uit de lessen kunnen toepassen in reële situaties.

Het PAD-leerplan heeft twee hoofddoelstellingen

 • Sociale vaardigheden en sociaal inzicht van kinderen bevorderen;
 • Onderwijskundige en opvoedkundige processen die zich in de groep en op school voordoen, beter laten verlopen.


Uitgangspunten voor ons

 • Iedereen is gelijk. We komen om te leren;
 • Iedereen doet op zijn/haar manier zijn best;
 • Er mogen best fouten gemaakt worden;
 • We lachen niemand uit;
 • We moeten het samen redden;
 • Iedereen moet zich goed voelen in de groep;
 • Iedereen moet de kans krijgen om zich te laten horen, en dit ook durven;
 • Conflicten en ruzies praten we uit. We maken het ook weer goed;
 • We helpen elkaar;
 • Gebeuren er dingen die niet prettig zijn, of die we graag anders zouden zien, dan zeggen we dit, in de groep of apart. Opschrijven mag ook;
 • We storen elkaar niet. Iedereen moet rustig kunnen werken;
 • We proberen ons aan afspraken te houden. Lukt dit een keer niet, dan praten we.


Regels en afspraken

Regels en afspraken die we op school en in de groep hanteren hebben te maken met algemene omgangsvormen en veiligheid van/voor iedereen

 • Op de gangen en in de klassen wordt niet gerend;
 • We komen rustig naar binnen;
 • We gillen en schreeuwen niet;
 • Tijdens het eten blijven we zitten;
 • Als we binnenkomen of weggaan zeggen we iets, goedemorgen, prettig weekend enz.;
 • We ruimen onze eigen zaken op;
 • We zorgen ervoor dat de gang en ons lokaal er netjes uitzien;
 • Jassen en tassen horen aan de daarvoor bestemde kapstokken en vakken
 • In werkboekjes schrijven we met potlood;
 • In schriften werken we met vulpen;

Voor ouders zijn dit misschien heel gewone afspraken. Voor kinderen regels die ze moeten leren. Het zou fijn zijn als de regels van thuis de regels van school zouden zijn en omgedraaid.