Ouderraad

Inleiding

 

Ouders zijn graag betrokken bij de school van hun kinderen. Één van de manieren waarop dit kan is door deel te nemen aan de ouderraad. De ouderraad (OR) van een school helpt de leerkrachten bij het organiseren van diverse activiteiten  en fungeert als klankbord voor de medezeggenschapsraad.

 

Activiteiten

 

De ouderraad  organiseert samen met  het team, en waar nodig met de hulp van andere ouders, activiteiten waarvoor de school geen budget heeft maar bepalend zijn voor de goede onderlinge sfeer of voor ontspanning zorgen.  Dit kunnen (feestelijke) activiteiten zijn zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen of culturele evenementen zoals een museumbezoek of een bijdrage aan de kinderboekenweek. Daarnaast coördineert de OR de sportdagen, de schoolfotograaf en organiseert en betaalt de OR het schoolreisje.

 

Het budget

 

Het budget van de OR wordt gevormd door de vrijwillige ouderbijdrage. Elk jaar wordt, tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) in oktober het financiële jaar afgerond, de raming voor het nieuwe schooljaar en de ouderbijdrage vastgesteld. De Algemene Ledenvergadering van het huidige schooljaar 2019-2020 is op 21 oktober gehouden. Tijdens deze ALV is bepaald dat de ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 niet zal veranderen. Deze blijft dus €32,50 per kind bij betaling per automatische incasso en €37,50 bij overschrijving. Klik hier voor het machtigingsformulier van de automatische incasso. 

 

Hier kunt u het jaarverslag van de Ouderraad van het schooljaar 2018-2019 downloaden. De financiële gegevens van het vorige schooljaar én de begroting van het huidige schooljaar kunt u downloaden onder aan deze pagina.

 

Meer informatie

 

Als u meer informatie wilt hebben over de OR en haar activiteiten kunt u hieronder het draaiboek en het reglement downloaden, alsmede de folder over de OR waarop de zittende leden zijn weergegeven (volgt binnenkort). Uiteraard kunt u ook contact opnemen via de voorzitter van de OR Joan van Veen (joanvanveen@gmail.com) of de secretaris Robinia Heerkens (robiniaheerkens apestaart hotmail punt com).

 

Documenten

 

Reglement OR

Doorlopende machtiging bijdrage oudervereniging

Declaratieformulier OR

Draaiboek OR

Jaarverslag OR 2018-2019

Financieel Overzicht 2018 - 2019

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren