Oudervereniging

Inleiding

 

Ouders zijn graag betrokken bij de school van hun kinderen. Één van de manieren waarop dit kan is door deel te nemen aan de oudervereniging. De oudervereniging (OV) van een school helpt de leerkrachten bij het organiseren van diverse activiteiten.

 

Activiteiten

 

De oudervereniging organiseert samen met  het team, en waar nodig met de hulp van andere ouders, activiteiten waarvoor de school geen budget heeft maar bepalend zijn voor de goede onderlinge sfeer of voor ontspanning zorgen.  Dit kunnen (feestelijke) activiteiten zijn zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen of culturele evenementen zoals een museumbezoek of een bijdrage aan de kinderboekenweek. Daarnaast coördineert de OV de schoolfotograaf en organiseert en betaalt de OV het schoolreisje.

 

Het budget

 

Het budget van de OV wordt gevormd door de vrijwillige ouderbijdrage. De Algemene Ledenvergadering van het huidige schooljaar 2022-2023 is op 17 oktober jl. gehouden. Tijdens deze ALV is de ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld op €32,50 per kind bij betaling per automatische incasso en €37,50 bij overschrijving. Klik hier voor het machtigingsformulier van de automatische incasso. 

 

Hier kunt u het jaarverslag van de Oudervereniging van het schooljaar 2021-2022 downloaden. De financiële gegevens van het vorige schooljaar én de begroting van het huidige schooljaar vindt u tevens in het verslag.

 

Meer informatie

 

Als u meer informatie wilt hebben over de OV en haar activiteiten kunt u hieronder het draaiboek en het reglement downloaden, alsmede de poster van de OV waarop de zittende leden zijn weergegeven. Uiteraard kunt u ook contact opnemen via de de secretaris Anneriet Florack (annerietflorack apestaart gmail punt com).

 

Documenten

 

Reglement OV

Doorlopende machtiging bijdrage oudervereniging 2021-2022

DECLARATIEFORMULIER OV

Jaarverslag Oudervereniging 2021-2022

Draaiboek oudervereniging 2022-2023

Poster leden Oudervereniging 2022-2023

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren