Ouderraad

Inleiding

 

Ouders zijn graag betrokken bij de school van hun kinderen. Één van de manieren waarop dit kan is door deel te nemen aan de ouderraad. De ouderraad (OR) van een school helpt de leerkrachten bij het organiseren van diverse activiteiten  en fungeert als klankbord voor de medezeggenschapsraad.

 

Activiteiten

 

De ouderraad  organiseert samen met  het team, en waar nodig met de hulp van andere ouders, activiteiten waarvoor de school geen budget heeft maar bepalend zijn voor de goede onderlinge sfeer of voor ontspanning zorgen.  Dit kunnen (feestelijke) activiteiten zijn zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen of culturele evenementen zoals een museumbezoek of een bijdrage aan de kinderboekenweek. Daarnaast coördineert de OR de sportdagen, de schoolfotograaf en organiseert en betaalt de OR het schoolreisje.

 

Het budget

 

Het budget van de OR wordt gevormd door de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage van het schooljaar 2019-2020 is vastgesteld op €32,50 per kind bij betaling per automatische incasso en €37,50 bij overschrijving. Klik hier voor het machtigingsformulier van de automatische incasso.

 

Elk jaar wordt, tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) in oktober het financiële jaar afgerond, de raming voor het nieuwe schooljaar en de ouderbijdrage vastgesteld. De Algemene Ledenvergadering van 2019-2020 is op 21 oktober om 20.00u in de school. Tijdens deze ALV zijn alle ouders welkom! Binnenkort kunt op op deze pagina de financiële gegevens van het schooljaar 2018-2019 downloaden, alsmede de begroting voor het huidige schooljaar 2019-2020.

 

Meer informatie

 

Als u meer informatie wilt hebben over de OR en haar activiteiten kunt u hieronder het draaiboek en het reglement downloaden, alsmede de folder over de OR waarop de zittende leden zijn weergegeven (volgt binnenkort). Uiteraard kunt u ook contact opnemen via de voorzitter van de OR Joan van Veen (joanvanveen@gmail.com) of de secretaris Robinia Heerkens (robiniaheerkens apestaart hotmail punt com).

 

Documenten

 

Reglement OR

Doorlopende machtiging bijdrage oudervereniging

Declaratieformulier OR

Draaiboek OR

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren