Downloads

Op deze pagina vindt u schooldocumenten die u kunt downloaden:


Aanmelden

Aanmeldingsformulier


Verlof aanvraag

Formulier aanvraag extra verlof

Formulier aanvraag verlof voor bezoek medisch specialist


Oudervereniging

Doorlopende machtiging bijdrage Oudervereniging


Schooldocumenten

Schoolgids 2019-2020


Kalender

Schoolkalender 2019-2020


Schoolondersteuningsprofiel

SOP BS de Keerkring

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren