Ouders

Ouderbetrokkenheid

Voor ons als school vormen ouders, school en kind een driehoek waarbij de ontwikkeling en het welbevinden van het kind centraal staat. Indien ouders en school op 1 lijn staan en hierin samen optrekken, dan komt dit het kind ten goede. Onze school wil daarom ouders graag vroegtijdig betrekken bij  alles wat school aangaat: Dit betrekken doen we op verschillende manieren en op verschillende niveaus.

  • We hebben een actieve ouderraad, waarbij communicatie heel belangrijk is.
  • We hebben een MR die graag geïnformeerd en betrokken is bij onderwijsontwikkelingen
  • We hebben schriftelijke info beschikbaar voor ouders: een flyer, een schoolgids en een jaarlijkse kalender.
  • We hebben een betrokken overblijfgroep.
  • We werken met een klankbordgroep, die enkele malen per jaar advies en raad geeft aan school.
  • We hebben een wekelijkse nieuwsbrief
  • We hebben een zeer actieve facebookpagina
  • We hebben een digitaal informatiesysteem op klassenniveau: Isy school. Hiervoor krijgen ouders een inlog, als het kind wordt ingeschreven.
  • Ouders en team ontmoeten elkaar in school bij activiteiten
  • 3 x per jaar tiengesprekken: 1 x welbevinden en 2 x rapport
Maar het allerbelangrijkste voor ons is: de deur staat altijd open: loop niet rond met vragen, maar loop binnen. Ga het gesprek aan met de leerkracht. Mocht je denken dat Sandra, de intern begeleider hulp kan bieden of Roger, de directeur, dan kun je daar ook altijd terecht.

 

Het schoolklimaat

De Keerkring is een school die open en transparant is in alle opzichten. De sfeer is er een waarin veiligheid voorop staat, waardoor kinderen de zekerheid hebben dat ze nooit afgewezen worden om wie ze zijn. Kinderen worden écht gezien en écht gehoord. Ouders, leerkrachten en alle andere betrokkenen staan samen voor dezelfde taak om het kind te begeleiden op zijn weg naar een volwaardig leven in de maatschappij van vandaag. We hanteren korte lijnen en communiceren duidelijk en ondubbelzinnig met kinderen, ouders én met elkaar.

Als team stralen we nieuwsgierigheid uit. We zijn nieuwsgierig naar onze leerlingen, naar hun ouders en naar de omgeving waarin wij ons bevinden.

Als school zijn we actief onderdeel van de gemeenschap waar we ons verbonden mee voelen. We staan met toewijding, humor en warmte klaar voor iedereen die bij ons komt.  In een school als de onze is alles bespreekbaar en wordt niemand afgewezen om wie hij is. Complimenten geven moet en fouten maken mag, net als het geven van opbouwende kritiek. De manier waarop we met elkaar omgaan, kenmerkt zich door respect voor elkaar en verantwoordelijkheid voor elkaars welzijn. Binnen duidelijke kaders krijgt iedereen de ruimte om zijn eigenheid tot uitdrukking te brengen. Op de Keerkring vieren we de verschillen en koesteren we de overeenkomsten. We stimuleren elk kind om actief en gezond te leven. We doen dat door het goede voorbeeld te geven. Het gaat er tenslotte niet om wat je zégt, maar om wat je dóet. En dat laatste nemen we op de Keerkring nogal letterlijk!

Jimmie, een van onze leerlingen laat in het programma: ” Ik ben Nederlander” onze school zien.