Inloggen

BS De Keerkring

preview
Nieuwsbrief 38
Laatste schooldag groep 8

Vrijdag 22 juli sluiten we het schooljaar traditiegetrouw af met een spetterde show van optredens door alle groepen van onze school voor de leerlingen van groep 8.

 

Dit jaar is iedereen weer welkom op het schoolplein, vanaf 11.00 uur, om afscheid te nemen van de leerlingen van groep 8.

 

De kinderen nemen om 11.45 uur allemaal hun fiets en fietsen, zoals elk jaar, achter elkaar, een rondje om de school. De kinderen van de overige groepen vormen een erehaag op het schoolplein. 

 

Uiteraard wensen wij de schoolverlaters heel veel succes op het voortgezet onderwijs.

 

Afscheid groep 8 - Basisschool de Kameleon

 

 

Materialen voor schooljaar 2022-2023

Onderstaand lijstje laat zien waar de kinderen aan het begin van het nieuwe schooljaar zelf voor moeten zorgen. We hebben dat per groep middels een kruisje aangegeven.

 

Inline image

Eerste Communie 2023

Beste ouders/verzorgers van kinderen van groep 3,

 

Het einde van het schooljaar nadert. Uw zoon/dochter zit volgend schooljaar 2022/2023 in groep 4. In deze groep is het mogelijk dat uw zoon/dochter deelneemt aan de Eerste Heilige Communie.

 

De Eerste Heilige Communie zal op zondag 14 mei 2023 in de kerk van Cadier en Keer plaatsvinden. U kunt uw kind hier alvast voor aanmelden door een e-mail te sturen naar wendy.houben191@gmail.com. Eind september beginnen we met de voorbereidingen.

 

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Communievoorbereiding

Beslisboom alle leeftijden - thuisblijven of niet?

Corona ligt nog steeds op de loer en steekt zo nu en dan de kop op. Hoe de situastie er uitziet na de zomervakantie weten we niet. In de bijlage vinden jullie de laatste versie van de beslisboom. Handig om te weten of uw kind moet thuisblijven of niet in verband met Corona.

Stichting Leergeld Heuvelland - Maastricht

De Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland kan ouders/verzorgers met een inkomen van maximaal 120% van het bijstandsminimum helpen bij een deel van de kosten voor het onderwijs. Bij alleenstaande ouders gaat het om een inkomen van maximaal € 1.310 en bij gehuwde of samenwonende ouders om maximaal € 1.871 per maand.

De ondersteuning kan aangevraagd worden voor de aanschaf van lesmaterialen (pennen, schriften, schooltas of rugzak), gymkleding en overblijven. Vanwege de wet vrijwillige ouderbijdrage van 1 augustus 2021 mogen we de kosten voor de ouderbijdrage, een schoolreisje of schoolkamp en dergelijke niet meer vergoeden.

Een aanvraag doen gaat zo:

  • Ga naar de website van Leergeld: leergeldmaastrichtenheuvelland.nl
  • Vul het aanvraagformulier volledig in
  • Klik aan dat u de privacyverklaring gelezen heeft
  • Druk op de knop “Verzenden”

U ontvangt kort daarna een bevestigingsmail. Daarin staat o.a. dat er na maximaal vier weken een intaker op huisbezoek komt. Zij/hij legt uit wat er mogelijk is en vraagt u om een bewijs van uw inkomen.

U kunt bij het invullen van de aanvraag hulp vragen bij de intern begeleider of andere hulpverlener op school, maar dat kan ook bij uw wijkservicepunt of een andere hulpverlener.

Als uw kind graag wil sporten (ook zwemles voor diploma) en/of muziek, dans of toneel buiten school wil beoefenen, dan kunt u voor ondersteuning ook terecht bij Leergeld. Verder werkt Leergeld samen met de Fietsbank waar vanaf 8 jaar ook gratis fietsen beschikbaar zijn. De intaker kan u daar alles over vertellen

Doe een aanvraag zo snel mogelijk, zodat het op tijd geregeld kan worden. Dus eerst aanvragen, wachten op de goedkeuring en dan pas kopen, bestellen of inschrijven.

 

Mocht u vragen hebben, mailt u die dan aan info@maastrichtenheuvelland.leergeld.nl

 

Met vriendelijke groet,

Leergeld Maastricht & Heuvelland

Basisschool De Keerkring

Groenstraat 17

6267 EM Cadier en Keer

www.bsdekeerkring.nl