Inloggen

BS De Keerkring

preview
Nieuwsbrief 20
Meer versoepelingen in het onderwijs

Tijdens de laatste persconferentie d.d. 15 februari 2022 heeft de regering de volgende versoepelingen aangekondigd.

 

Viering Carnaval op school

Met ingang van 18 februari a.s. worden de richtlijnen ten aanzien van cohortering en

groepsgrootte losgelaten, evenals het spreiden van pauzes en het hanteren van looproutes in school. Dit betekent dat samen hossen, springen en carnaval vieren is toegestaan, zelfs met de hele school bij elkaar. Hoe we het carnaval op school volgende week vrijdag gaan organiseren zullen we jullie zo spoedig mogelijk berichten.

 

Ouders/verzorgers in de school & inloop / brengen en halen

Na afloop van de carnavalsvakantie zijn ouders weer zonder restricties welkom in school.

 

Kind-oudergesprekken weer fysiek

Met ingang van 18 februari a.s. mogen kind-oudergesprekken weer fysiek gevoerd worden met inachtneming van de 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje. Met ingang van 25 februari a.s. komen ook de richtlijnen om 1,5 meter afstand te houden en een mondkapje te dragen te vervallen, dit blijft wel nog steeds een advies. Na de carnavalsvakantie kunnen kindoudergesprekken dan ook weer zonder restricties fysiek gevoerd worden.

 

Basisregels en zelftesten blijven

De volgende basisregels blijven na 25 februari a.s. gelden, ook in het primair onderwijs:

- vaak en goed handen wassen;

- hoesten en niezen in de elleboog;

- geen handen schudden;

- zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes;

- met klachten testen;

- thuisblijven na een positieve test (vanaf 18 februari a.s. hoef je nog maar 5 dagen in isolatie i.p.v. 7 dagen, mits je 24 uur geen klachten meer hebt).

 

Daarnaast blijft het dringende advies om 2x per week een zelftest te doen van kracht voor de leerlingen vanaf groep 6. Aangezien met ingang van 25 februari a.s. de mondkapjesplicht grotendeels komt te vervallen behoeven ook medewerkers geen mondkapjes meer te dragen en vervalt ook het advies

hieromtrent voor leerlingen vanaf groep 6.

 

Rapporten

Maandag 21 januari gaan de rapporten mee voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. U heeft een rooster gekregen van de groepsleerkracht waar u kunt inschrijven voor de oudergesprekken. Tijdens het aanbieden van het rooster was de regel nog dat de gesprekken online moesten plaatsvinden. Inmiddels mogen wij de ouders op school ontvangen om de gesprekken te voeren. 

 

In de week vóór de caranvalsvakantie zijn er nog restricties verbonden aan het bezoek op school. Nà de carnavalsvakantie zijn die restricties niet meer van toepassing.

Basisschool De Keerkring

Groenstraat 17

6267 EM Cadier en Keer

www.bsdekeerkring.nl