Inloggen

BS De Keerkring

preview
Nieuwsbrief 2
Informatieavond 2021

Afgelopen dinsdag is de persconferentie geweest met betrekking tot de versoepelingen omtrent de Coronaregels. Het protocol van het RIVM moeten wij nog ontvangen. Zodra dat protocol er is, ontvangt u een bijgesteld Plan van Aanpak. 

 

In de nieuwe schoolkalender hadden wij dit jaar geen informatieavond opgenomen. Gezien de versoepelingen organiseren wij op donderdag 30 september 2021 voor alle groepen een informatieavond. Deze avond begint om 19.00 uur. Vooraf ontvangt u een e-mail waarop u zich kunt aanmelden zodat wij weten hoeveel personen er komen. Gezien de veiligheid (ook al zijn er versoepelingen doorgevoerd) vragen wij vriendelijk om deel te nemen met één ouder per gezin per groep..

 

Er is GEEN gezamenlijke opening in de aula, iedere leerkracht ontvangt u in zijn of haar eigen groep.

 

 

 

 

Schoolfotograaf

Op donderdag 23 september komt de schoolfotograaf. U hebt hier, via schoudercom, reeds informatie over ontvangen. 

 

Er worden, groepsfoto's, individuele foto's en foto's van broertjes en zusjes gemaakt. Voor de foto's van broertjes en zusjes moest u zich aanmelden zodat de oudervereniging een goede planning kan maken.

 

f

Toestemming beeldmateriaal

We maken regelmatig foto’s of filmbeelden van kinderen, van allerlei activiteiten en tijdens vele momenten. 

 

Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van jullie zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven.

 

Jullie toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Regelmatig komen we op sociale media foto’s tegen die door ouders gemaakt zijn, tijdens een activiteit op of om de school. Het delen van mooie foto’s is natuurlijk positief bedoeld. Foto’s die privé gemaakt zijn tijdens activiteiten in en om de school mogen echter niet via social media verspreid worden. Er zijn immers ouders die hiervoor geen toestemming hebben gegeven. Heb je een mooie foto, stuur deze dan naar ons op, dan beoordelen wij over publicatie.

 

Als beeldmateriaal op het beveiligde deel van de website (SchouderCom) door ouders wordt gekopieerd en vervolgens gedeeld via sociale media is dat niet meer de verantwoordelijkheid van de school.

 

Afgelopen schooljaar hebben veel ouders, helaas niet allemaal, via SchouderCom al dan niet toestemming gegeven voor het gebruik van beeldmateriaal. Je mag natuurlijk altijd de gegeven toestemming intrekken of op een later moment alsnog toestemming geven.  Wijzigingen dienen jullie zelf door te geven in SchouderCom. Dat kan eenvoudig via de app (via: meer>privacy en overige vragen) of de desktop (via: mijn gegevens).

 

Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van jullie zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden.

Oproep!

Vindt u verkeerseducatie en veiligheid voor uw kind ook zo belangrijk?

Wij ook!!!

Maar wij hebben daar uw hulp bij nodig.

 

Verkeer leer je niet alleen door een les uit een methode te doen. Nee, de leerlingen moeten ook de praktijk in.

Op school is een werkgroep Verkeer actief. Deze werkgroep bestaat uit 3 ouders en 1 leerkracht.

Door de jaren heen is deze werkgroep steeds kleiner geworden.

 

Wie lijkt het leuk om een aantal keren per jaar te helpen bij het begeleiden van een aantal praktijkoefeningen voor de verschillende groepen? Het programma staat al vast, het gaat alleen om de uitvoer hiervan. Uiteraard staan wij ook open voor nieuwe ideeën.

 

Het gaat om de volgende oefeningen:

Groep 1-2-3: oefenen oversteken

Groep 4-5: loopexamen

Groep 6-8: behendigheidsexamen

Groep 7: praktisch verkeersexamen

Op school zijn draaiboeken aanwezig.

 

Mochten er nog vragen zijn, bel of mail met juf Floor uit groep 1-2B.

Inline image

 

Mad Science

Er is wat verwarring ontstaan met de data en het tijdstip dat Mad Science de naschoolse lessen zou geven. Mad Science had aangegeven dat de lessen om 14.15 uur zouden starten. Dat hebben ze inmiddels aangepast naar 14.45-15.45 uur. De les van 28 septemebr 2021 komt te vervallen omdat de groepen 3 t/m 8 die dag schoolreis hebben. Mad Science gaat in haar planning op zoek naar een andere datum om de les in te halen. Momenteel is dat nog niet duidelijk maar Mad Science houdt de deelnemers op de hoogte welke oplossing voorhanden is.

 

m

Belangrijke data

Zoals u gewend bent plaatsen wij in de nieuwsbrief altijd de belangrijke data. Vanaf deze wek zal deze rubriek vervallen omdat wij de schoolkalender in SchouderCom hebben toegevoegd.

 

Onder het tabblad kalender vindt u nu dus ook de schoolkalender digitaal.

Tekort aan leerkrachten

Het lerarentekort groeit omdat een grote groep leraren de sector verlaat door pensionering, terwijl het aantal leerlingen de komende jaren maar langzaam zal dalen. Het is belangrijk om aankomende jonge leraren zo lang mogelijk te behouden voor de sector. Dat lijkt steeds beter te lukken, onder andere door goede begeleiding en het feit dat ze vaker een vast contract of een tijdelijk contract met uitzicht op een vast contract hebben.

 

Door de NPO gelden zijn veel onderwijsassistenten en leerkrachten (die nog geen vaste school hadden) ingezet. De vervangerspool is leeg hetgeen betekent dat bij ziekte van een leerkracht er nauwelijks een leerkracht, en in de meeste gevallen geen leerkracht, beschikbaar is.

 

Voor basisschool De Keerkring geldt helaas hetzelfde. We proberen zoveel mogelijk intern een oplossing te vinden. Indien dit niet lukt zullen we helaas de kinderen naar huis moeten sturen. We willen dit met u communiceren zodat u op de hoogte bent dat dit kan gebeuren. 

Basisschool De Keerkring

Groenstraat 17

6267 EM Cadier en Keer

www.bsdekeerkring.nl