Inloggen

BS De Keerkring

preview
Nieuwsbrief 8
Hoofdluizen

Er is op school hoofdluis geconstateerd.

 

Na elke vakantie worden door enkele ouders alle kinderen gecontroleerd op luizen. Nu de maatregelen omtrent Corona weer aangescherpt worden willen wij de ouders vragen of zijzelf hun kinderen willen controleren op luizen. Het controleren door ouders bij de kinderen op school willen wij nog even uitstellen.

 

Wij hopen dat jullie allemaal medewerking verlenen en aan de leerkracht van uw kind(eren) doorgeeft als u bij uw kind(eren) luizen of neten hebt geconstateerd.

 

Zodra het weer is toegestaan dat ouders dit op school op een veilige manier kunnen uitvoeren zal de controle weer na elke vakantie op school plaatsvinden.

 

Dank alvast voor uw medewerking en begrip.

 

Klik op de onderstaande links;

  1. in het eerste filmpje wordt uitgelegd hoe u hoofdluis kunt herkennen https://www.youtube.com/watch?v=gQfb6S95iLQ 
  2. in het tweede filmpje hoe u hoofdluis moet behandelen. https://www.youtube.com/watch?v=_ZowZEL7RD8
Flitsbos

Het Tiny Forest is afgelopen woensdag door alle kinderen en een medewerker van IVN officieel geopend. Na iets meer dan een jaar vonden wij als BS De keerkring dat er samen met de kinderen een leuke activiteit moest plaatsvinden in het Tiny Forest. De leerlingen van de groepen 5 en 6 hebben daarom fruitstruiken geplant en een boompaspoort ingevuld. De lessen werden verzorgd door IVN.

 

Een lid van de gemeente had vanwege ziekte moeten afzeggen en zijn plaats werd door wethouder Piatek ingevuld. Dat was een verrassing voor iedereen en we hebben meteen aan de wethouder gevraagd of hij het "Flitsbos" wilde openen. Op die manier hebben we er toch nog een klein feestje van kunnen maken samen met de kinderen.

 

Door de coronaperikelen is dit heel lang uitgesteld en met de nieuwe maatregelen in het vooruitzicht hebben we deze activiteit kleinschalig gehouden.

 

Inline image

 

 

 

 

Groep 4 t/m 8 doet mee met de ANWB Lichtbrigade

De dagen worden weer korter. Dat betekent dat veel van onze leerlingen in het donker op de fiets naar school gaan. Wist u dat het risico om in het donker te worden aangereden met 20% afneemt wanneer een fiets goed verlicht is? Daarom doen wij mee met de ANWB Lichtbrigade fietsverlichtingsactie.

In week 46 (15 november t/m 19 november) worden in de klassen, tijdens de verkeerslessen, de fietsverlichting gecontroleerd van de leerlingen die op die dag met de fiets op school zijn. Samen maken we het verkeer veiliger en zijn alle fietsen weer klaar voor de wintertijd!

Inline image

Kinderraad 2021-2022

De kinderraad van BS De Keerkring vergadert ongeveer 7 tot 8 keer per jaar. Zij denken mee over allerlei schoolse zaken. Van het gebruik van de Chromebooks tot het parkeren van de fietsen en van het buitenspelen op de speelplaats tot aan het gebruikmaken van het Tiny Forest.

 

Elk jaar nemen twee kinderen, van de groepen 5 t/m 8, zitting in de kinderraad. Zij worden door de groep gekozen. De zittingsperiode duurt één jaar met uitzondering van verleden schooljaar toen we door de Coronaperiode de zittingsduur met een jaar verlengd hadden.

 

De voorzitter van de Kinderraad is meester Roger.

 

Inline image

Klankbordavond

Gisterenavond, woensdag 3 november 2021, was de klankbordavond met als thema "rapporten". Een viertal ouders hebben deelgenomen aan deze bijeenkomst. 

 

Tijdens deze avond heeft de schoolontwikkelgroep Rapporten verteld hoe het proces verlopen is om te komen tot een nieuw rapport. We hebben de aanwezige ouders om hun mening gevraagd en tips en tops laten benoemen. Alle verkregen informatie is welkom en nemen wij mee in onze bijeenkomsten en naar de toekomst toe. Wij willen de ouders die hebben deelgenomen hartelijk danken voor het meedenken.

 

k

Basisschool De Keerkring

Groenstraat 17

6267 EM Cadier en Keer

www.bsdekeerkring.nl