Goodmorning children!

Date: november 14, 2015 Author: admin Categories: Nieuws

Die begroeting krijgen de kinderen op basisschool De Keerkring in Cadier en Keer binnenkort regelmatig te horen als ze ’s ochtends binnenkomen. Vanaf 2 november gaat de school namelijk van start met het vak Engels vanaf groep 1. En dat is precies volgens het advies van het Platform Onderwijs 2032.

Nationale brainstormsessie
Het platform werd in het leven geroepen door staatssecretaris Dekker om te onderzoeken welke kennis en vaardigheden leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs moeten hebben om klaar te zijn voor hun toekomst. Vorig jaar november werd gestart met een nationale brainstormsessie over de toekomst van het onderwijs. Er kon op allerlei manieren worden meegepraat. De duizenden tweets en ideeën werden in februari overhandigd aan het platform.

Vaardig- waardig – aardig
Onlangs werden de hoofdlijnen voor het advies gepresenteerd aan het kabinet. De kern van het advies luidt als volgt: scholen moeten leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die behalve vaardig ook waardig en aardig zijn, voor zichzelf en voor hun omgeving. En daar zijn ze het op de Keerkring in Cadier en Keer van harte mee eens! Vandaar dat de leerkrachten beginnen met het verweven van het vak Engels in de dagelijkse routines. Op die manier komen getallen, dagen van de week, maanden, kleuren en andere basisbegrippen aan bod.

Spreek- en luistervaardigheid
Bovendien worden er Engelse liedjes gezongen, Engelse spelletjes gespeeld en Engelse prentenboekjes gelezen.De nadruk ligt op de spreek- en de luistervaardigheden en het uitbreiden van de Engelse woordenschat. Het betreft vooralsnog een proefperiode tot februari. Vanaf februari wil de school een aantal weken het programma ‘Take it Easy’ voor de groepen 1 tot en met 4 uitproberen. Uiteraard worden ouders voortdurend betrokken bij de voortgang van het project. Will we see you soon at the Keerkring?

Hélène Knops
PR Stichting Kom Leren