Login

BS De Keerkring

preview
Nieuwsbrief 2 schooljaar 2022-2023
Herdenking Belgisch monument

Op zondag 11 september heeft bij het Belgisch monument Heer weer de jaarlijkse herdenking plaatsgevonden. De herdenking werd door een afvaardiging van groep 8 bezocht. Het monument is een adoptiemonument van basisschool De Keerkring.

 

Elk schooljaar wordt in het thema Tweede Wereldoorlog aandacht besteed aan dit monument en het verhaal erachter. De leerlingen van groep 7 krijgen een gastles en het monument wordt bezocht. Tijdens de herdenking hebben we een bloemlegging gedaan en is er door Florian uit groep 8 een mooi gedicht voorgedragen.

 

Onze aanwezigheid werd zeer gewaardeerd.

 

Inline image

Er staat een paard in de gang

Juffrouw Beau is benaderd door Jumping Indoor Maastricht om samen met kinderen van onze school een paard te versieren. Het nu nog witte paard wordt door de leerlingen op een creatieve manier versierd om vervolgens tijdens de JIM tentoongesteld te worden.

 

De eerste weken van het nieuwe schooljaar staan in het teken van "De Gouden Weken". Dit zijn de weken waarbij we extra de nadruk leggen op hoe wij met elkaar omgaan, het samenwerken, regels afspreken, et cetera.

 

Het idee om meerdere groepen een rol te laten spelen bij deze creatieve opdracht werd door de oranje en blauwe groep (de twee groepen met Oekraïense kinderen) als zeer waardevol gevonden. Op die manier proberen we deze leerlingen meer te laten deelnemen aan activiteiten van De Keerkring.

 

Deze opdracht om samen een paard te versieren op een creatieve manier past dus heel mooi in deze Gouden Weken.

 

We zijn uiteraard nieuwsgierig naar het eindresultaat, zodra dat er is zullen we dit in de nieuwsbrief publiceren.

 

Inline image

Mad Science

Mad Science meldt het volgende:

 

Tot onze grote spijt zijn er te weinig inschrijvingen op De Keerkring om de cursussen door te laten gaan.

 

Het is onze missie om zo veel mogelijk kinderen met wetenschap en techniek in aanraking te laten komen. Helaas lukt dat niet altijd. We vonden het leuk om bij jullie te gast te zijn en hopen dat jullie genoten hebben van de show. 

 

Met wetenschappelijke groet

Team Limburg

 

Home | Mad Science Nederland

 

Jeugd- en gezinswerk op de basisschool van uw kind

Op elke basisschool in de gemeente Eijsden-Margraten is er een jeugd- en gezinswerker beschikbaar voor leerlingen, hun ouders en leerkrachten. Deze Jeugd- en gezinswerker werkt voor Stichting Trajekt Eijsden-Margraten en is weer gekoppeld aan een consulent van het Sociaal Team Eijsden-Margraten.

Samen met school: IB-er, leerkracht, soms directie, schoolarts, schoolpsycholoog, leerplichtambtenaar en evt. andere betrokkenen geven zij vorm aan de zgn. "knooppunten”. Een knooppunt is een overleg waarin een leerling waar wat extra ondersteuning wenselijk of nodig is, samen met zijn ouder(s) besproken wordt zodat evt. hulp zo snel en laagdrempelig mogelijk kan worden ingezet.

Naast deelname aan deze knooppunten, kunt u ook bij de Jeugd-en gezinswerker terecht met vragen over opvoeden en opgroeien.

Denk hierbij aan vragen als:

  • Mijn kind vindt het lastig om voor zichzelf op te komen;
  • Mijn kind wordt snel boos;
  • Het gaat niet goed op school, de schoolresultaten van mijn kind blijven achter;
  • Mijn kind heeft moeite met de echtscheiding;
  • Ik wil prettiger communiceren met mijn kind;
  • Ik vind het opvoeden momenteel best lastig en wil daar hulp of advies bij;
  • We hebben financiële problemen en willen hier graag hulp bij;
  • Andere vragen die betrekking hebben op uw kind en waarvan u niet weet waarmee u terecht kunt.

Opvoeden en opgroeien is vaak niet gemakkelijk! Elke ouder en elk kind heeft wel eens twijfels, voelt zich wel eens onzeker of heeft het gevoel er niet helemaal alleen uit te komen.

Zeker nu, na een periode waarin we geconfronteerd werden met COVID-19 en een dreigende recessie, kan ik voorstellen dat dit vragen en zorgen met zich meebrengt.

Ik denk dan ook graag met u (en uw kind) mee.

 

Ouders en kinderen kunnen zelf contact met mij opnemen, of dit via de leerkracht of ib-er van school laten lopen. Ik probeer zo laagdrempelig mogelijk in te steken, dicht bij het kind. Vaak zijn er dan ook maar enkele gesprekken nodig om u en uw kind weer op weg te helpen en soms is er langere tijd hulp nodig.

Omdat ik nauw samenwerk met de school en andere instanties rondom jeugdhulp en zorg, kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden hierin.

Ik werk tevens als algemeen maatschappelijk werker voor stichting Trajekt. Ook voor vragen die niet direct betrekking hebben op uw kind, maar op uzelf, kunt u bij mij terecht.  Dit kan zonder verwijzing. De hulp is kosteloos en uiteraard blijft uw informatie, vanwege het beroepsgeheim, vertrouwelijk.

Naast individuele gesprekken bied ik samen met mijn collega Jeugd-en gezinswerker ook trainingen aan voor kinderen in een scheidingssituatie (KIES-coaching) en ACT4 kids om de psychologische flexibiliteit van kinderen te vergroten.  Voor volwassenen is er twee keer per jaar een mindfulness training en een ACT-training.

Kijk verder voor ons aanbod eens op www.trajekt.nl Of op GJG-043 voor het aanbod rondom Rots & Water trainingen en andere interessante opvoedingsthema's. Neem voor meer informatie gerust contact op via onderstaande gegevens.

 

Suus Simons

Jeugd- en gezinswerker (de Den, St. Gertrudis, St. Martinus, St. Jozef en de Cramignon)

Stichting Trajekt Eijsden/Margraten

Prins Hendrikstraat 21

6245 ED Eijsden

Basisschool De Keerkring

Groenstraat 17

6267 EM Cadier en Keer

www.bsdekeerkring.nl