Team

Op basisschool de Keerkring werkt een enthousiast team, dat samen dagelijks vorm geeft aan uitdagend en interessant onderwijs.  Alle leerkrachten zijn bevoegd om les te geven en worden jaarlijks bijgeschoold.

We maken gebruik van verschillende specialiteiten. Zo is er veel kennis van ICT vaardigheden, lezen, taal en meer- en hoogbegaafdheid in huis.  In de vrijdagmiddag tijdens de creatiemiddag worden er lessen gegeven, die vaak passen bij het talent van de leerkracht.

Teamleden leren van elkaar door lessen samen voor te bereiden.  Ze zijn actief in werkgroepen binnen school. Ook is er een ontwikkelteam dat samen vorm geeft aan de speerpunten gedurende het schooljaar.

Van linksboven naar rechts beneden: Roger Frijns, Bonny Muytjens, Cindy Spaubeek, Rolf Oligschläger, Marie-Therese Schoonbrood, Nathan Ruyters, Zus Brouwers, Bram Renckens, José Lejeune, Saskia Damhuis, Floor Rutten, Irma Bergmans, Sandra Neuvel. (Op de foto ontbreken: Karin Bouwens, Fleur Hermans, Jenny Smulders, Heleen Nelissen en Math Crutzen)


Directeur: Roger Frijns
Intern begeleider: Sandra Neuvel
Conciërge: Math Crutzen

Groep 1-2 A

Groep 1-2 B

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

maandag

Irma

Floor

Saskia

Cindy

Karin

Jenny

Bonny

Rolf

Dinsdag

Irma

Floor

Saskia

Cindy

Heleen

Jenny

Bonny

Bram

Woensdag

Marie-Therese

Floor

Saskia

Heleen

Karin

Jenny

Zus

Rolf

donderdag

Marie-Therese

Floor

José

Heleen

Karin

Jenny

Zus

Rolf

vrijdag

Marie-Therese

José

Cindy

Karin

Jenny/José

Bonny

Rolf 


Onze emailadressen:

Roger Frijns: r.frijns@kom-leren.nl

Sandra Neuvel: s.neuvel@kom-leren.nl

Floor Rutten: f.rutten@kom-leren.nl

Irma Bergmans: i.bergmans@kom-leren.nl

Saskia Damhuis: s.damhuis@kom-leren.nl

Heleen Nelissen: h.nelissen@kom-leren.nl

Cindy Spaubeek: c.spaubeek@kom-leren.nl

Karin Bouwens: k.bouwens@kom-leren.nl

Jenny Smulders: j.smulders@kom-leren.nl

Rolf Oligschläger: r.oligschlager@kom-leren.nl

Zus Brouwers: z.brouwers@kom-leren.nl

Bonny Muytjens: b.muytjens@kom-leren.nl

Bram Renckens: b.renckens@kom-leren.nl

Nathan Ruyters: n.ruyters@kom-leren.nl

José Lejeune: j.lejeune@kom-leren.nl